Si voleu llegir l’entrevista que m’han fet arran de la presentació de la novel·la Cendra viva cliqueu:

 

http://www.bibliomenorca.net/WebEditor/Pagines/file/Not%C3%ADcies/2015/DM151117.pdf